Yhdistys

Yhdistyksemme on Työttömien Keskusjärjestön TK ry:n jäsen ja sitä kautta vaikutamme työttömien asemaan myös valtakunnan tasolla.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenen puoluekanta, uskonto, ihonväri, ikä tai sukupuoli ei ole meille haitta eikä suositus. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja tasavertaisia toiminnassamme.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi ja työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämiseksi.

Olemme elävästi mukana yhteiskunnan toiminnassa ja pyrimme laajaan ja rakentavaan yhteistyöhön eri tahojen ja järjestöjen kanssa. STEA, STM, OKM, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakunta, Te-hallinto ELY-keskus, Eloisa, seurakunta ja eri yhdistykset ja kansalaisjärjestöt ovat yhteistyökumppaneitamme.

Mikkelin työttömät ry tarjoaa työttömille suunnattua ohjausta ja neuvontaa, vertaistukitoimintaa ja toimintaryhmiä, vapaamuotoista maksutonta kurssitoimintaa, terveysneuvontaa sekä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa.