Toiminnan arvot

Toiminnan arvot

Toiminnan arvot ja pelisäännöt

Jäsenistön hyväksymät vuosikokouksessa 8.12.2017

Rehellinen

Aito rehellisyys on kaiken hyvän perusta.

Luotettava

Sama pätee sanaan luotettavuus. Epärehellisyydellä ja epäluotettavuudella on lyhyet jäljet. Vaikeuksia on yleensä odotettavissa kaikilla elämänaloilla.

Oikeudenmukainen

Oikeudenmukaisuus on sanana iso ja merkityksekäs. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella oikeamielisesti. Epäreilu kohtelu synnyttää aina eripuraa.

Suvaitsevainen

Suvaitsevaisuus on yhdistyksessä tärkeää. Jäsenistö on heterogeeninen joukko; jäsenissä on mukana maahanmuuttajia. Joillekin meistä erilaisuuden kohtaaminen on uusi asia. Mikkelin työttömissä on hyvä opetella suvaitsevuutta ja avarakatseisuutta, sillä olemme kaikki ihmisiä, joilla on paljon annettavaa lähimmäisille ja koko yhteiskunnalle.

Ystävällinen

Ystävällisyys liitetään usein myös asiakaspalvelutilanteisiin ja ihmisten väliseen positiiviseen kanssa-käymiseen. Ystävällisyys on ryhmähengen sydän.

Turvallinen

Turvallisuutta yhdistyksessä pyritään takaamaan ennalta ehkäisemällä vaarat ja kouluttamalla ihmisiä työturvallisuuteen. Yhdistyksessä myös valvotaan toimitiloissa tapahtuvaa toimintaa.

Yhteistyökykyinen

Yhteistyökykyisyys korostuu yhdistystoiminnassa, sillä yhdistyksissä asioita tehdään usein kimpassa. Yhdistystoiminta perustuu pitkälti joukkue-urheilulajien lainalaisuuksiin. Yhdessä olemme enemmän kuin yksin.

Positiivisesti kehityskykyinen

Positiivisesti kehityskykyinen yksilö ja yhteisö motivoituvat kehityksestä. Se taas heijastuu ympäristöön ja muuttuu positiivisiksi kerrannaisvaikutuksiksi.

Yhteiskuntavastuullinen

Yhteiskuntavastuullisuus on laaja summa, joka koostuu yksilön pienistä teoista