Hankkeet

Kaikki kunnossa 2020-2021

Kaikki Kunnossa -hankkeen tiivistelmä

Kaikki Kunnossa -hanke kokoaa valtakunnallisesti tietoa olemassa olevista työttömien liikuntamahdollisuuksista ja niiden maksullisuudesta/maksuttomuudesta sekä levittää tietoa työttömien ulottuville. Samalla pyritään laajentamaan kunnissa, kaupungeissa, kuntaliitoissa ja muissa organisaatioissa liikuntaohjelmien laatimista, rahoitusta ja liikunnallisten kampanjoiden toteuttamista työttömille ja heidän perheilleen. Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan yhdeksän paikallista työttömien yhdistystä, jotka näyttävät esimerkkiä, millaista kyseisellä paikkakunnalla työttömille suunnattu liikunta voisi olla.

Mikkelistä hankkeessa on mukana Mikkelin työttömät ry.

Jos haluat kokeiluun mukaan, niin ota yhteyttä

heikki.pyrhonen@mikkelintyottomat.fi tai Heikki Pyrhönen 044 7220501.


Eväitä elämälle 3.0

Eväitä elämälle 3.0-hankkeessa jatketaan Eväitä elämälle-hanketta, jolla tuetaan yhdistyksen nykyistä ruoka-aputoimintaa ja vastataan ruoka-apua tarvitsevien ihmisten fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin.

Linkistä löytyy selvitys työttömien yhdistysten ruokajakelusta.

Ruokajakeluselvitys 2020

________________________________________________________________________________

Työttömien ja vähävaraisten lapsiperheiden kesäleiri

Leirin avulla haluttiin saada työttömiä lapsiperheitä aktivoitumaan sekä saada heille sisältöä ja vaihtelua arkeen koronakevään jälkeen.

Lasten kesäleirin loppuraportti 2020

Lasten kesäleirin loppuraportti 2021

_______________________________________________________________________________

Työttömien ja vähävaraisten lapsiperheiden perhekerho

Kerhon tavoitteena oli tiivistää perheenjäsenten suhteita toisiinsa, saada heidät toimimaan ja tekemään yhdessä, saada heille yhteistä, mielekästä tekemistä perheenä.

Perhekerhon loppuraportti 2020

________________________________________________________________________________

Rap-sanataidetyöpaja 10.6.2022

Raportti

________________________________________________________________________________

Vähävaraisten lapsiperheiden kesäleiri 14.-15.6.2022

Raportti

________________________________________________________________________________

Ilmaisutaitoryhmä Kipinän kiertue 21.-26.8.2022

Raportti